Vrijstelling schoolbezoek / Verlofaanvraag

Als u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor ontheffing van de leerplicht, dan kunt u het aanvraagformulier 'Vrijstelling schoolbezoek' hier downloaden of opvragen bij de directeur.

Op de achterkant van het formulier staat een stappenschema waaruit u kunt aflezen of u wel of geen toestemming krijgt.

We wijzen u erop, dat de school ongeoorloofde afwezigheid altijd meldt bij de leerplichtambtenaar, dat is verplicht.

Wilt u de aanvraag bijtijds indienen. Vervroegde vakanties, verlenging van een weekend of vakantie in de eerste weken na een vakantie komen nooit in aanmerking voor ontheffong van de leerplicht.