Veranderende schooltijden

Op de ouderavond van 7 maart heeft Janny Reitsema ons geinformeerd over de invoering van het 5-gelijke dagen model. Om een goede afweging te maken voordat de invoering defintief is, wordt er binnenkort een peiling onder ouders gehouden.

Klik hier..... Hier kunt u de presentatie van Janny bekijken. Omdat de presentatie te groot voor de website is, zijn de plaatsjes niet scherp, maar de tekst is gelukkig goed leesbaar.