Torenklas voor leerlingen in de groepen 7 en 8

Leerlingen in groep 7 en 8, die meerbegaafd zijn of voor wie de torenklas voldoet aan een hun ontwikkelingsbehoefte, bestaat de mogelijkheid om 1x per week les te krijgen in de 'Torenklas'.

Voor meer informatie klik hier: Presentatie 'Torenklas'