Schooljaarverslag CBS De Fontein

In het schooljaarverslag leest u hoe we in het schooljaar onze visie op de ontwikkleong van uw kind vorm hebben gegevens.

Het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is ieder jaar opnieuw speerpunt van beleid. De accenten van het afgelopen schooljaar lagen op:

  • De Torenklas

  • Cultuur-educatie

  • Veiligheidsbeleid

  • ICT

  • Parnassys

  • MRenOC

  • Digitaal bekwaamheidsdossier

    Gaandeweg het jaar kwam daar het kiezen van een nieuwe leesmethode voor groep 3 bij, keuzes m.b.t. digitale oefensoftware en de..... lees meer