Schoolgids en team

In onze schoolgids kunt u lezen waar wij voor staan, wat ouders van ons kunnen verwachten en wat wij van ouders verwachten.

Ook is er praktische informatie in de schoolgids opgenomen zoals rooster, vakanties of informatie m.b.t. overblijven, de medezeggenschapsraad en de oudercommissie.

Klik hier voor de Schoolgids 2017-2018 van CBS De Fontein