Hier vindt u een overzicht van de lesstof zoals die wordt aangeboden in de verschillende groepen en periodes.

Na elke periode bekijken de leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen en de resultaten.

Aan de hand van de evaluatie en de analyse worden de plannen voor de komende periode gemaakt. Leidraad bij het lesgeven is het leerstofaanbod, zoals dat in de methode wordt beschreven.

Klik hier voor:

Leerstofaanbod groep 1 en 2

Leerstofaanbod groep 3 en Veilig Leren Lezen

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 5

Leerstofaanbod groep 6

Leerstofaanbod groep 7

Leerstofaanbod groep 8