Leefstijl, onze methode voor sociale en emotionele ontwikkeling

Op CBS De Fontein werken we met de methode Leefstijl. Deze methode bevordert dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaalvaardige en  betrokken mensen, die van betekenis zijn voor de wereld om hen heen.

Er wordt gewerkt vanuit thema's die o.a. aandacht besteden aan groepsvorming, communicatie, emotionele intelligentie en zelfvertrouwen. Dit zijn ingredeinten om aandacht voor elkaar te bevorderen en pestgedrag tegen te gaan.

Lees meer ...........