INFO CJG

De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin

Onze gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (in het kort: CJG). Bij het CJG kunnen ouders en verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG heeft als taak om informatie, advies en hulp te bieden. Ook kan het CJG verwijzen naar (gespecialiseerde) hulp.

Binnen het CJG werken verschillende professionals samen. Het is een samenwerkings- verband van maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg/ GGD en MEE. 

De jeugdarts en verpleegkundige op school werken ook voor het CJG. Zij zijn voor ouders, verzorgers en school het belangrijkste gezicht van het CJG.

Ouders en verzorgers kunnen lees meer .....