Verkeersplan

Eerste schets verkeersplan besproken

Per schooldag worden er 590 motorvoertuigen verwacht, waarmee de kinderen van het nieuwe Kindcentrum aan de Riekele Prinsstraat gebracht en gehaald worden. Op het piekmoment in de ochtend betekent dit zelfs 180 motorvoertuigen tegelijk. Logisch dat er een plan moet komen om dit verkeer in goede banen te leiden, zodat het ook voor fietsers en voetgangers veilig blijft.

Bij de inloopavond op 19 juni in Het Buurhoes over het verkeersplan, is de eerste schets van een verkeersplan gepresenteerd en besproken. De conclusie? Samen met ouders, gebruikers en omwonenden zorgvuldig kijken naar hoe voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk gescheiden verkeersstromen kunnen krijgen, zodat de kinderen veilig en vlot naar en van school komen.

Lees meer .....

Ontwerpteam samengesteld en van start

Uit een selectie van vier architecten is een architect gekozen die het nieuwe kindcentrum gaat ontwerpen. In een mooi en zorgvuldig keuzeproces hebben de scholen, kinderopvang en de gemeente een keus gemaakt. Aan het woord is projectmanager Thijs Stam. ,,De keus is gevallen op TenW-architecten uit Den Haag. Zij hebben ruime ervaring met het ontwerpen van brede scholen en multifunctionele centra, ook in het aardbevingsgebied. De wijze waarop ze de buitenruimte betrekken bij de inpassing van het ontwerp van het kindcentrum is een absolute meerwaarde.’’ Dit bureau heeft volgens Thijs bovendien een goede vertaalslag gemaakt van het programma van eisen.

Lees meer ...........

Stand van zaken op 7 maart 2018

Ouderavond 7 maart:

Het tweede onderwerp op de ouderaond was 'Stand van zaken Nieuwbouw'. Helaas was het nog niet mogelijk om het schetsontwerp van het gebouw te laten zien.

Klik hier ..... voor de presentatie en u weet waar we nu staan en hoe we daar gekomen zijn.

 

Excursie

Op 20 oktober zijn dde teams van CBS DE Fontein, OBS De Huifkar en de kinderopvang Kids2b op excursie geweest. We hebben 3 verschillende scholen bekeken en veel indrukken opgedaan.

Het filmpje is een impressie van wat we allemaal gezien hebben.

Filmpje: Klik hier .....

Het eerste gesprek

Nieuwbouw kindcentrum officieel van start

Na de zomer van 2018 gaat de schop de grond in voor een gloednieuwe school in combinatie met peutergroepen en kinderopvang. Vanaf schooljaar 2019/20 kunnen ouders er een zogenaamd ‘dagarrangement’ afnemen van basisonderwijs mét kinderopvang. ,,Geen gedoe meer van wie hoort waar, maar iedereen van 0 tot 13 jaar vindt er straks onderdak’’, glundert Ellen Meijer, schooldirecteur van De Fontein. Samen met schooldirecteur Henri de Goede van de Huifkar en Marinka Koster van kinderopvang Kids2B heeft ze gesprekken gevoerd over de invulling van het nieuwe kindcentrum.

Lees meer........