CBS De Fontein, de plek om te zijn .......

De Fontein, de plek om te zijn!

  • waar je je als kind

             -      welkom (aandacht)

             -      veilig ( waarden en de daaruit voortvloeiende normen)

             -      vertrouwd (fouten maken mag, want daar leer je van)

            voelt

  • waar juffen en meesters hart voor de kinderen en voor de school hebben
  • waar je  geholpen wordt om op te groeien tot een zelfstandig, sociaalvaardig en betrokken mens (Leefstijl)
  • waar school, ouders en kinderen samen optrekken
  • waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven aan iedereen
  • waar je extra hulp krijgt als je iets moeilijk vindt of extra uitdaging als je iets al goed kunt
  • waar we met overtuiging onze christelijke identiteit uitdragen

Van harte welkom op onze website. U vindt hier informatie over de school, fotoalbums, over de Oudercommissie en Medezeggenschapsraad, foto's van activiteiten, de kalender en de weekbrief.

Het filmpje geeft u een beeld van onze school en daarnaast nodigen we u natuurlijk van harte uit om langs te komen als u belangstelling voor De Fontein hebt.

Met vriendelijke groeten, namens het team en de kinderen,

Ellen Meijer, directeur                                                       Download hier het aanmeldingsformulier

Filmpje: