Welkom

Hallo, wij zijn groep 3!

 

Franka, Niek, Eva, Ivar, Jamie, Fedde, Lucas, Sennah, Faye, Gijs, Joy, Marit, Else, Kayden, Samuel, Sarah, Mirre en Justin.

We krijgen les van juf Harmina en juf Els en gym van meester Arjen.

Voorstelling

Op 19 april gaf Erik van Dort van stichting Vertellus met zijn medewerkers een voorstelling in het speellokaal.

De kinderen hebben enorm genoten van "De knuffels van mol".
Het was prachtig om te zien, dat je met zo weinig attributen iets zo beeldend voor het voetlicht kunt brengen.


In de bibliotheek


Biebbezoek

Woensdag  15 februari zijn we naar de bieb geweest met groep 3.
De bibliothecaresse heeft ons laten zien hoe het in de bieb geregeld is en een mooi boek voorgelezen.
Ze vertelde ook, dat lid zijn van de bieb gratis is en dat je nooit meer een boete hoeft te betalen!
We mochten ook allemaal een boek lenen voor op school.
Daar gaan we de komende weken tijdens de inloop en nog meer momenten veel plezier van hebben!

Kerstviering

Wat een prachtig en spannend kerstfeest dit jaar!
Alleen al dat je in je mooie kleren in het donker naar school gaat om daar samen te eten!
Heerlijke gerechten waren er door de kinderen meegenomen. Ouders heel hartelijk dank voor jullie vaak creatieve bijdrage!
We gingen samen bidden, luisteren naar het kerstverhaal,zingen en tussendoor genieten van de heerlijke gerechten.

Tot slot van de viering zongen we samen in de hal de geoefende kerstliedjes.

En als kers op de taart gingen we vrijdags nog met de hele school naar Bloemhof om ook daar de liedjes te zingen.

Fraeylemaborg

Op dinsdag 22 november hebben groep 3 en 4 de Fraeylemaborg in Slochteren bezocht.

chteren bezocht.

Juffen verjaardagsfeest

Op vrijdag 4 november vierden juf Harmina en juf Els hun verjaardag.
Samen werden ze 96 jaar!

Veel kinderen waren prachtig verkleed en iedereen was in een opperbeste stemming.
Er werden pinda's ingeregen, zodat de vogels in de tuin ook het feestje mee konden vieren.
Er werd een taartje versierd en natuurlijk opgegeten en een speurtocht gehouden.

De juffen werden verblijd met ieder een prachtig boekje met tekeningen van alle kinderen en een boekenbon.


Kinderboekenweek

We hadden een mooie tentoonstelling met daarin onze tekeningen van het leesplankje en de plakwerkjes met eigen geschreven tekst van opa en oma.

Ook hebben we samen de voorwerpen van de "zolder" bekeken en nagedacht over wat het was en waar het voor gebruikt werd.

Dat leverde enkele mooie nieuwe zienswijzes op...

In de koffiemolen wilden de kinderen eten roeren. En iemand anders dacht, dat het een muziekdoosje was.
De schoenleest was vast een kapstok
en de scheerdoos een make-up doos .

De beddepan werd vast gebruikt om popcorn in te maken of eten in te bakken.Maar iemand wist, dat je die gebruikte om je bed warm te maken. En dan deed je er kooltjes van de barbecue in!

Het was erg leuk om ons eens te verdiepen in de wereld van opa en oma.
Of moeten we zeggen: overgrootopa en -oma..! 

Nieuwe paragraaf

Nieuwe paragraaf

Nieuwe paragraaf